beats by dre cheap

PRIPOVIJETKA IZ RIZNICE NARODNE ŠALE

CAR I SELJAK (muslimanska iz Bosne) Neki seljak imađaše vrlo lijepu krušku. Kad je kruška dozrela, naumi da i caru odnese nekoliko krušaka na peškeš (dar). On napuni jedan sepetić (košić)najboljih krušaka i ponese caru. Kad dođe u carski dvor, nobečije (čuvar) mu ne dadoše pred cara nego mu rekoše: „Dok mi caru javimo za te pa ako te on pusti sebi.“ Nobečije odu caru jave za seljaka, a uto dotjera straža u carski dvor dvanaest hajduka. Straža ode caru te javi za hajduke. Car joj reče: „Vodite ih sviju u tamnicu.“ Straža se vrati te potjera hajduke a s njima i seljaka u tamnicu. Seljak se branio da on nije od hajduka – ali uzalud. Stražari mu rekoše: „Tim ti hoćeš da nas prevariš, ne bi li se izmako.“ Poslije nekog vremena posjeti car tamnicu. On pitaše kažnjenike zašto je koji dopo tamnice. Svaki mu se izvinjivaše i govoraše da je na pravdi zatvoren. Kad car dođe do seljaka, upita ga: „Zašto si ti dopo tamnice?“ Seljak mu ispriča sve po duši. Kad ga car sasluša, pusti ga iz tamnice i reče mu: „Idi mome blagajniku i zaišti šta hoćeš.“ Seljak ode blagajniku i reče mu: „Car je rekao da mi daš iz blagajne pet groša i da mi nađeš jedan ćitab i sjekiru.“ Blagajnik mu da pet groša i nađe mu nekakav ćitab i sjekiru. Seljak to uzme i pođe kući. Putem susrete ga car, koji se vraćao iz tamnice. Car ga upita: „Koliko si zaiskao od blagajnika?“ Seljak mu pokaže pet groša. „Što nisi više uzeo?“ „Ovoliko su kruške vrijedile,“ reče seljak. „Što si uzeo sjekiru i taj ćitab?“ „Sjekiru sam uzeo za to, kad kući dođem, da onu krušku posiječem, a ćitab da se zakunem da više nikad ne ću donijeti krušaka caru na dar.“ Car se na to nasmije i seljaka bogato nadari. Seljak se zafali caru i ode kući pjevajući. Izvor: Hrvatska narodna šala. Svezak prvi.ZG, 1923.

KNJIŽEVNA SVAŠTARICA - DOBRO MI DOŠLI...
http://knjizevnasvastarica.blogger.ba
17/07/2011 11:23